Svea Inkasso granskas

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kommer att granska inkassobolaget Svea Inkasso. Granskningen är en del av myndighetens löpande kontroll av större inkassobolag.

Syftet är framför allt att kontrollera bolagets rutiner för inkassoförfarande. Men IMY kan även ta upp klagomål från enskilda som rör bolaget. IMY är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen och kontrollerar bland annat att bolag med inkassotillstånd följer inkassolagen och god inkassosed.

Läs hela nyheten på IMYs webbplats