Vad är en personuppgiftssamling?

En personuppgiftssamling (register över personuppgifter) är:

En strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden.

Källa: GDPR, artikel 4