Vad innebär den så kallade missbruksregeln?

I Sverige har vi haft den så kallade missbruksregeln som innebar enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. Efter att dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018 kan vi inte längre göra så. Då gäller samma regler för alla personuppgifter.

Hela dataskyddsförordningen gäller för alla personuppgifter

Glöm inte att du ska uppfylla hela dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att du ska:

  • följa de grundläggande principerna
  • ha en rättslig grund för behandlingen
  • ha en förteckning över era personuppgiftsbehandlingar
  • informera om personuppgiftsbehandlingen
  • ha rutiner för att hantera en begäran om att ni ska lämna ut eller ta bort personuppgifter
  • skydda personuppgifterna

Läs mer på Datainspektionens webbplats