Vad innebär överföring av personuppgifter till tredje land?

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.

Att publicera något på internet klassas inte som tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad inom EU, även om webbplatsen givetvis kan besökas även utanför EU/EES.

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:

  • När du skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES.
  • När du anlitar ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES.
  • När du ger någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES.
  • När du lagrar personuppgifter i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES.
  • När du lagrar personuppgifter, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES.