Vilka rättigheter har de registrerade?

De individer vars personuppgifter du hanterar har bland annat följande rättigheter:

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

För att vara säker på att uppfylla de registrerades rättigheter behöver ditt företag ha en god överblick över de personuppgifter som hanteras. Ni behöver också ha fungerande rutiner för att rätta/radera/flytta persondata när någon begär det.

Läs Datakollens steg-för-steg-guide för att implementera GDPR