Konsekvensbedömningar avseende dataskydd som kreativa verktyg

Dataskyddsförordningens artikel 35 om konsekvensbedömningar betraktas ofta som ett problem. Detta blir dock lätt kontraproduktivt. I följande artikel ur Lov & Data, den skandinaviska tidskriften för rättsinformatik, argumenteras för hur konsekvensbedömningar istället kan ses som möjliggörare.

Läs artikeln här.